Progat Catalunya

(placeholder)
(placeholder)

Tallers educatius

Progat Catalunya té un espai d’educació adreçat a l’alumnat d’escoles i instituts i a les seves famílies,

a mestres i a les administracions i ajuntaments del país.
Històricament, l’espai d’educació va ser creat com a eina per a proporcionar recursos que impulsessin la col·laboració entre entitats socials i escoles que promoguessin la resolució de conflictes mitjançant l’empatia, creant unitats didàctiques, recursos i aplicacions per a diferents àrees que mostressin l’eficàcia d’aquesta per a rebaixar els nivells de conflicte dins i fora les aules.

Amb el temps, l’espai d’educació s’ha ampliat per a impulsar el foment del respecte per la biodiversitat, els animals i les persones i la tinença i convivència responsable, posant l’accent als espais comunitaris, impregnant de biofilia els seus tallers, mostrant l’equilibri fràgil de les relacions entre les persones de la mateixa manera que passa amb els ecosistemes si no hi ha abans el foment dels valors de la igualtat en la diferència i del reconeixement i el respecte a “l’altre”.

Per assolir els objectius, el programa educatiu es divideix en diferents tallers.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Programa educatiu didàctic dissenyat amb la finalitat de recolzar la tasca de la docent de Progat Catalunya en el procés d’ensenyament- aprenentatge.

Conte sobre el que treballar diversos valors i que transmet informació a les famílies.

Eines educatives destinades a l’ensenyament i aprenentatge autònom que permeten el desenvolupament d’habilitats cognitives i socials i l’impuls de les accions col·laboratives i empàtiques.


Un animal no és una joguina, sinó un ésser viu que necessitarà que ens n’ocupem i en tinguem cura durant tota la seva vida. Per això, abans d’adoptar-ne un, és important pensar de forma responsable i si ja en tenim, caldrà pensar en totes les responsabilitats que comporta i ocupar-nos-en. Eina educativa destinada a l’acció col·laborativa.

Programa educatiu didàctic dissenyat amb la finalitat de recolzar la tasca de la docent de Progat Catalunya en el procés d’ensenyament - aprenentatge.

Conte sobre el que treballar diversos valors i que transmet informació a les famílies.

El conte del Mixo

Els humans també som animals

La tinença responsable

La llei dels animals a la U.E.

Descarrega't el PDF del nostre projecte de tallers per a les escoles